Принтиране

Оспорване на произхода на детето и обратното действие на § 4 и 5 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс от 2020 г.

Автор: Веселин Петров,
I. През декември 2020 г. (ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.) беше приет Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс (ЗИДСК).