Принтиране

Особени случаи на съпружеска имуществена общност

Автор: Цветалина Петкова,
ВЪПРОС: С моя съпруг сключихме брак през 1988 г. Скоро след това починаха неговите родители и той заедно с неговия единствен брат наследиха празно дворно място.