Принтиране

Основания за отмяна на даренията, направени във връзка или по време на брака

Автор: Иван Георгиев,
Новият Семеен кодекс (СК) промени в основи познати институти на семейното право, като въведе възможността за избор на имуществен режим между съпрузите, даде право на детето да поиска режим на лични отношения със своите баба и дядо и т. н.