- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели

Теоретичните схващания за същността на задължението за издръжка и за неговото определяне са отдавна известни.