Принтиране

Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели

Автор: Васил Петров,
Теоретичните схващания за същността на задължението за издръжка и за неговото определяне са отдавна известни.