Принтиране

Обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис

Автор: Стефан Тихолов,
От първото издание (1953 г.) до своето дванадесето издание (2016 г.) учебникът по наследствено право на Христо Тасев е единственият, написан по действащия Закон за наследството (1949 г.).