- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността

(Член 30, ал. 2 от Закона за собствеността в практиката на ВКС) 1. Значение на дела в съсобствеността При съсобствеността правото на собственост принадлежи общо на две или повече лица (съсобственици) – държавата, общините и други юридически или физически лица (чл. 30, ал. 1 ЗС). Това води до необходимостта от въвеждането и прилагането на специални […]