- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Някои практически въпроси при описа и оценката на открито наследство

Извършването на описа и оценката на наследството често може да е свързано със сериозни предизвикателства. Напълно възможно е в състава му да попаднат разнородни права и задължения.