Принтиране

Някои практически въпроси при описа и оценката на открито наследство

Автор: Михаил Малчев,
Извършването на описа и оценката на наследството често може да е свързано със сериозни предизвикателства. Напълно възможно е в състава му да попаднат разнородни права и задължения.