- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Наследяване от низходящи на еднокръвни и едноутробни братя и сестри

Уважаема редакция, Преди няколко месеца почина наш чичо на 88 години, който е неженен и няма деца.