Принтиране

Наследяване на налични акции от малолетни и непълнолетни лица

Автор: Ани Кънева,
Българското наследствено право не съдържа легална дефиниция на понятието „наследство“, затова то следва да бъде изведено по тълкувателен път.