Принтиране

Наследяване и делба на налични поименни акции

Автор: Поля Голева,
През близо 30-годишното съвместно съществуване на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за наследството (ЗН) законодателят не се реши да уреди въпроса с наследяването на наличните и безналичните поименни акции.