Принтиране

Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?

Автор: Васил Петров,
Наследството по действащото българското право се придобива с приемането му (система на придобиването).