- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Международна компетентност по спорове относно имуществени отношения между съпрузи съгласно Регламент (EC) № 2016/1103

Наличието на международен елемент в съпружеските правоотношения може да се изрази в следните аспекти: