Принтиране

Международна компетентност по спорове относно имуществени отношения между съпрузи съгласно Регламент (EC) № 2016/1103

Автор: Сергей Калинков,
Наличието на международен елемент в съпружеските правоотношения може да се изрази в следните аспекти: