Принтиране

Издръжка на дете в брачен договор

Автор: Васил Петров,
Семейният кодекс от 2009 г. за първи път уреди сключването на брачни договори, като една от допустимите уговорки в съдържанието на брачен договор е тази относно издръжката на децата от брака - чл. 38, ал. 1, т. 7 от Семейния кодекс (СК).