Принтиране

Иск за признаване на недостойнство за наследяване и иск за установяване на престъпно обстоятелство

Автор: Васил Петров,

Законът за наследството установява в разпоредбите на своя чл. 3 фактически състави, при които едно лице, което поначало може да бъде призовано към наследяване, не наследява, лишава се от способността да наследява. Фактическите състави на чл. 3 от Закона за наследството (ЗН) включват тежки провинения на потенциалния наследник спрямо личността или волята на наследодателя, които изключват от морална страна признаването на възможността за наследяване и са въздигнати от закона в основание за изключването на наследствено правоприемство. Всички те съставляват и престъпления по смисъла на Наказателния кодекс (НК)1.