Принтиране

Дялове при наследствена трансмисия

Автор: Цветалина Петкова
През 1980 г. моите родители Иван Кирилов* (род. 1960 г.) и Недялка Еленкова (род. 1961 г.) сключват брак. След брака майка ни приема фамилното име на съпруга си.