- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Допустимо ли е упражняването на насилие спрямо дете и спрямо единия родител, защото в младостта на родителите не е имало „джендър“ образование?

Въпросът за предоставянето на родителските права е изключително деликатна материя, която несъмнено изисква да бъде направена внимателна преценка на множество факти и обстоятелства.