Принтиране

Допустимо ли е непълнолетен да направи отказ от наследство и представлява ли това отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс?

Автор: Михаил Малчев,
В резултат на динамиката на граждански оборот и на развитието на потребителското кредитиране все по често в практиката се наблюдават случаи, когато непълнолетни лица желаят да се откажат от възникналото в тяхна полза право на наследяване.