Принтиране

Банковият влог между личното имущество и съпружеската имуществена общност по новия Семеен кодекс

Автор: Владислав Дацов,
Семейният кодекс урежда в чл. 21, ал. 1 вида на правата, които стават съпружеска имуществена общност, ако това е приложимият към имуществените отношения между съпрузите режим.