- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Бъдещи грижи за завещателя – мотив на завещанието или основание за нищожност?

Правото на наследяване е субективно право, признато от основния ни закон. Според чл. 17, ал. 1 от Конституцията правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.