Принтиране

Бъдещи грижи за завещателя – мотив на завещанието или основание за нищожност?

Автор: Цветалина Петкова,
Правото на наследяване е субективно право, признато от основния ни закон. Според чл. 17, ал. 1 от Конституцията правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.