Принтиране

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър

Автор: Петя Цурева,
Въпроси по кадастъра