- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси, свързани с вписването в кадастралния регистър на недвижимите имоти

Собственик на поземлен имот учредява право на надстрояване на един етаж върху съществуваща сграда в имота със срок – смъртта на суперфициаря.