Принтиране

Въпроси, свързани с вписването в кадастралния регистър на недвижимите имоти

Автор: Петя Цурева,
Собственик на поземлен имот учредява право на надстрояване на един етаж върху съществуваща сграда в имота със срок - смъртта на суперфициаря.