Принтиране

Въпроси, свързани с вписване на актове в кадастралния регистър на недвижимите имоти от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Автор: Петя Цурева,
Какво представлява кадастралния регистър на недвижимите имоти, как и от кого се извършва вписването в него? Едни от регистрите, които води Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), са кадастралните регистри на недвижимите имоти (КРНИ). В тях се съдържат данни […]