- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по кадастъра

Подлежат ли на регистрация в кадастралните регистри на недвижимите имоти съдебните решения по първа фаза на съдебната делба?