Принтиране

Въпроси и отговори по кадастъра

Автор: Петър Лефтеров,
Подлежат ли на регистрация в кадастралните регистри на недвижимите имоти съдебните решения по първа фаза на съдебната делба?