Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 54 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Автор: Крум Тодоров
Решение № 101 от 27.09.2022 г. на ВКС по гр. д. № 4981/2021 г., I г. о.