Принтиране

Пространствени данни през призмата на Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях проблеми

Автор: Петя Цурева,
Политиката на Европейския съюз (ЕС) за околната среда цели преди всичко високо равнище на защита.