- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промените в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

В „Държавен вестник“, бр. 68 от 2020 г. бяха поместени промени в Наредбата за воденето и съхраняването на имотния регистър (Наредбата).