Принтиране

Новата наребда за условията и реда за осъществяване на двустранна връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Автор: Венцислав Стоянов,
В ДВ, бр. 103 от 2020 г. бе обнародвана Наредба № Н-4 от 27.11.2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (по-нататък в текста – Наредбата).