- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри

Собственик съм на апартамент, който съгласно документа ми за собственост се намира на четвърти жилищен етаж в сграда, състояща се от 5 жилищни етажа.