Принтиране

Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри

Автор: Петя Цурева,
Собственик съм на апартамент, който съгласно документа ми за собственост се намира на четвърти жилищен етаж в сграда, състояща се от 5 жилищни етажа.