Принтиране

Защо съдебната практика, касаеща спорове между домейни и търговски марки в България, е незаконосъобразна

Автор: Атанас Костов,
Иска ми се да започна настоящото изложение с отбелязването на обективния факт от действителността, че най-голямата фирма в света (към момента), чийто бизнес е мултимилиарден - AMAZON, e базирана онлайн.