Принтиране

Съдът за размиването на марката

Автор: Петър Петров,

За практикуващия юрист е важно да е запознае с произнасянията на съда, които превръщат теорията в реалност. Когато става въпрос за търговската марка (ТМ), теорията е съществено затруднена да дава категорични и ясни отговори, което увеличава значенето на съдебната практика, призвана да „отсее“ проблемите и да даде правилни решения за тях.