Принтиране

Патентоспособност на софтуерните изобретения

Автор: Атанас Костов
1. Увод