Принтиране

Какво е freedom to operate (от англ. „свобода на действие“ или FTO)

Автор: Атанас Костов
„Свободата на действие“ (от англ. freedom to operate) като понятие може да бъде определена като възможността да се продава или комерсиализира продукт или услуга в конкретна област и времева рамка, без да се нарушават права върху интелектуална собственост, притежавани от друг правен субект. Преди всяко ключово бизнес решение, особено преди навлизането на нов продукт или технология на чужд пазар, анализът1 на свободата на стопанско опериране е от съществено значение.....