Принтиране

Използване на марката под форма, различна от регистрираната

Автор: Цонка Таушанова,
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с европейските ведомства постигнаха съгласие за създаването на обща практика по отношение на употребата на марки под форма, различна от регистрираната.