- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Географските означения или защо българската ракия и кисело мляко не са защитени

Правният режим на географските означения като обекти на индустриалната собственост се определя от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).