Принтиране

Въпроси на производството по чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс

Автор: Анастас Пунев,
Разпоредбата на чл. 248 ГПК предоставя възможност за изменение на съдебното решение в частта с разноските, като това производство има широко практическо приложение в качеството си на способ за защита срещу неправилното присъждане на разноски.