Принтиране

По някои въпроси, свързани с вземането за продажната цена по предварителния договор и обявяването му за окончателен по иск на продавача

Автор: Борислава Първанова,
Предварителният договор е един от институтите на облигационното право с най-широко практическо приложение от приемането на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) през 1950 г....