Принтиране

Критичен преглед на промените в ГПК относно задължителната медиация

Автор: Анастас Пунев,
Настоящата статия разглежда законодателните изменения, обнародвани в ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., чието влизане в сила беше отложено за 01.07.2024 г.