Принтиране

Значение на осъщественото владение върху имот – частна общинска собственост

Автор: Александър Георгиев,
От 1991 г. се намирам във владение на поземлен имот, върху който има претенции за собственост от страна на Община Х. Общината е актувала имота като частна общинска собственост и сега е завела срещу мен собственически иск пред съда. Във връзка с изложеното, имам следните въпроси: