Принтиране

Вещноправни проблеми при малките, мини- и микро- водноелектрически централи (МВЕЦ)

Автор: Борислав Найденов,
От древни времена кинетичната енергия на течащата и/или падащата вода се ползва от хората в стопанската им дейност, като се преобразува в механична.