- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Възможностите за изменения на договорите за концесия и наем на морски плажове за летен сезон 2020 г.

Новата Методика по § 23, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето