Принтиране

Възможностите за изменения на договорите за концесия и наем на морски плажове за летен сезон 2020 г.

Автор: Ясен Ковачев,
Новата Методика по § 23, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето