- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси, указания и отговори, касаещи видовете концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите

В информационния раздел на Националния концесионен регистър (НКР), с интернет адрес: https://ncr.government.bg/Information, съществуват редица указания и отговори на въпроси, свързани с прилагането на Закона за концесиите (ЗК).