Принтиране

Въпроси, указания и отговори, касаещи видовете концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите

Автор: Ясен Ковачев,
В информационния раздел на Националния концесионен регистър (НКР), с интернет адрес: https://ncr.government.bg/Information, съществуват редица указания и отговори на въпроси, свързани с прилагането на Закона за концесиите (ЗК).